Програма онлайн-стажування

 

 

Модуль 1. Вступ. Міжнародне співробітництво прикордонних університетів

ЛЕКТОР :DR HAB. IZABELA KRAŚNICKA
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ТА РОЗВИТКУ

Вебінар: Вступ до тренінгу – презентація доповідачів, юридичний факультет Білостоцького університету, принципи навчання

ЛЕКТОР: PROF. DR HAB. LEONARD ETEL

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА, РЕКТОР БІЛОСТОЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2012-2016 РОКАХ

Вебінар: Міжнародна співпраця між прикордонними університетами – можливості та проблеми для юридичних наук.

[суть співпраці між університетами  на кордоні, специфіка регіону, приклад співпраці в рамках мережі прикордонних університетів]

Модуль 2. Сучасні загрози розвитку вищої освіти

ЛЕКТОР: DR HAB. JAROSŁAW MATWIEJUK
ПРОРЕКТОР БІЛОСТОЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ

Вебінар: Сучасні загрози розвитку вищої освіти

[вища освіта за часів пандемії Covid-19, загроза процесу інтернаціоналізації університетів, механізми, що підтримують підтримку співпраці з університетами-партнерами]

 

Модуль 3. Міжнародне університетське співробітництво в галузі освіти та досліджень

ЛЕКТОР:- DR HAB. ANNA DOLIWA-KLEPACKA, PROF. UWB
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

Вебінар: Міжнародне співробітництво університетів у галузі освіти та досліджень

[Вища освіта в Європі, Болонський процес, наукові ступені та звання, визнання освіти, мобільність викладачів та студентів, двосторонні університетські угоди, програма Еразмус]

 

Модуль 4. Польська система вищої освіти

ЛЕКТОР:- PROF. DR HAB. MACIEJ PERKOWSKI
ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Вебінар:Розвиток польської системи вищої освіти та перспективи.

[історичний план розвитку вищої освіти в Польщі, включаючи юридичні факультети, сучасний стан та цілі останніх реформ, законодавство про вищу освіту]

 

Модуль 5. Сучасні освітні стандарти в галузі права

ЛЕКТОР: DR HAB. ARTUR OLECHNO
ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ ВИКЛАДАННЯ ПРАВА

Вебінар: Освіта в галузі права – статус-кво та перспективи.

[акредитація вищої освіти, методи викладання права, включаючи електронне навчання, моделювання судових засідань, діяльність студентських юридичних клінік, іноземних юридичних шкіл]

 

Модуль 6. Методологія отримання грантів на дослідження

ЛЕКТОР: – DR HAB. ANDRZEJ JACKIEWICZ
ЧЛЕН ГРУПИ З ОЦІНКИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Вебінар: Методологія отримання грантів для наукових досліджень

[вимоги до оцінки для проведення наукових досліджень, конкурсів на дослідження, що фінансуються з національних фондів, конкурсів на дослідження, що фінансуються з іноземних фондів, потенційні галузі співпраці з університетами-партнерами]

 

Модуль 7. Люди з обмеженими можливостями у вищих навчальних закладах

ЛЕКТОР DR ANNA DRABARZ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Вебінар: Бар’єри та найкращі практики у галузі доступу до вищої освіти для людей з обмеженими можливостями з точки зору студентів та персоналу

 

Модуль 8. Публікація та поширення результатів досліджень

ЛЕКТОР MGR WOJCIECH ZOŃ
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Вебінар: Публікація результатів досліджень у престижних наукових журналах – коментарі з точки зору автора та редактора

Де застосовувати, на які критерії звертати увагу, які статті, ймовірно, будуть опубліковані та від чого це залежить (з особливим акцентом на Scopus), як слід будувати наукову статтю, відповідаючи на коментарі редакції та вимоги рецензентів

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
У ПРОГРАМІ СТАЖУВАННЯ СКЛАДАЄ 175
Euro

 

Учасники стажування матимуть можливість опублікувати свої наукові матеріали у наступних виданнях:

  1. Białostockie Studia Prawnicze:
    http://www.bsp.uwb.edu.pl
  2. Eastern European Journal of Transnational Relations:
    http://www.eejtr.uwb.edu.pl
  3. Miscellanea Historico-Iuridica
    http://miscellanea.uwb.edu.pl

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СТАЖУВАННЯ, УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЮ ТРИВАЛІСТЮ 180 ГОДИН

(6 КРЕДИТІВ ECTS)

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

 

Приклад сертифікату

Додаткова інформація щодо оформлення документів, програми стажування та запрошень за телефоном:

097 048 45 43