“Інтернаціоналізація вищої освіти” на базі університету Collegium Civitas у Варшаві.

Детальна програма стажування

Привітальне слово.

Доктор Катажина Манішевська
Проректор з міжнародних відносин, Collegium Civitas

Вища освіта у Польщі.

Проф. Станіслав Моцек
Ректор Collegium Civitas

Інтернаціоналізація в Collegium Civitas

Д-р Катажина Манішевська
Проректор з міжнародних відносин, Collegium Civitas

Програма Еразмус +. Основа інтернаціоналізації вищої освіти в ЄС

Директор Беата Скібінська
Національне агентство програми Еразмус +

Організація викладання та робота науковців під час пандемії covid-19

Д-р Роланд Заржицький
проректор з дидактичних питань

Ефективне навчання – найкращі практики

Доктор Агнешка Ніца
(доктор філософії) – доцент і керівник азіатських студій у Collegium Civitas

Іноземні студенти в Collegium Civitas та проблеми covid-19

Доктор Павел Марановський
Проректор у справах студентів університету Civitas

Розробка та управління дослідницькими та аналітичними проектами

Д-р Славомір Клімкевич
Політолог, дипломат. Лектор в Collegium Civitas

Ефективне спілкування в полікультурному середовищі та культурні компетенції як єдине ціле від інструментів інтернаціоналізації освіти

Д-р Славомір Клімкевич
Політолог, дипломат. Лектор в Collegium Civitas

Підсумкове слово, аналіз власних проектів учасників стажування

Доктор Катажина Манішевська
Проректор з міжнародних відносин, Collegium Civitas

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СТАЖУВАННЯ, УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЮ ТРИВАЛІСТЮ 180 ГОДИН

(6 КРЕДИТІВ ECTS)

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 173 від 02.03.2016 р., № 308 від 25.04.2018), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»

 

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
У ПРОГРАМІ СТАЖУВАННЯ СКЛАДАЄ 175
Euro

Приклад сертифікату

Додаткова інформація щодо оформлення документів, програми стажування та запрошень за телефоном:

097 048 45 43